Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Move humans
  • space Sneeze

Du är ett virus som kan infektera människor. Du kan bara överleva genom att få din värd att nysa och sprida viruset vidare.

x
x