Advertisement
Focus Mode
  • left right Move

Samla alla de röda stjärnorna för att få poäng, samla de blå frågetecknen för extra bonus.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x