Advertisement

  • left right Move

Samla alla de röda stjärnorna för att få poäng, samla de blå frågetecknen för extra bonus.

Add Snake to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer