Advertisement
Focus Mode
  • left right Ruch

Zbierz wszystkie czerwone gwiazdki, aby dostać punkty, zbierz niebieskie znaki zapytania, aby uzyskać premię specjalną.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x