Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Klikaj i przeciągaj swoich zawodników na ekranie left mouse button Przytrzymaj przycisk, aby naładować, zwolnij, aby strzelić

Pokonaj wszystkie wrogie plemiona, aby przejść do następnego etapu. Uderz wroga trzykrotnie, aby go ogłuszyć.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x