Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right Flytta
  • up Hoppa
  • down Ducka

Nu har hjärnorna på labbet tänkt till igen och det verkar som om de hade SLIME i tankarna! Hjälp Slime utforska världen utanför och fly laboratoriet!

There are 3 awards in Slime Laboratory.

  • Slime Laboratory Award Bronze
  • Slime Laboratory Award Silver
  • Slime Laboratory Award Gold
View All Awards
x
x