Advertisement
Focus Mode
  • left right Flytta
  • up Hoppa
  • down Huka
  • space Använd tungan

När Slime tappert flytt från det första laboratoriet, faller han direkt tillbaka i ett annat. Han har verkligen otur. Endast du kan hjälpa honom att fly från de montruösa experimenten som väntar honom i Slime laboratory 2. Var beredd på att möta de mest spännande och utmanande nivåerna någonsin i ett plattformsäventyrsspel.

There are 4 awards in Slime Laboratory 2.

  • Evil Easter Award 4
  • Slime Laboratory 2 Bronze
  • Slime Laboratory 2 Gold
  • Slime Laboratory 2 Silver

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x