Advertisement
Focus Mode
  • left right Ruch
  • up Skok
  • down Kucanie
  • space Użyj języka

Śluzak dzielnie zbiegł z jednego laboratorium tylko po to, by natychmiast wpaść do kolejnego. Nasz bohater niestety nie ma dziś szczęścia. Tylko ty możesz mu pomóc uciec przed czekającymi go straszliwymi eksperymentami. Zmierz się z najbardziej ekscytującymi i wymagającymi poziomami, jakie znajdziesz w świecie platformówek.

There are 4 awards in Slime Laboratory 2.

  • Evil Easter Award 4
  • Slime Laboratory 2 Bronze
  • Slime Laboratory 2 Gold
  • Slime Laboratory 2 Silver

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x