Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • up Przyspieszenie w przód
  • down Przyspieszenie w tył

Steruj wagonikiem kolejki linowej i dowieź pasażerów bezpiecznie na miejsce.

x
x