Advertisement

  • up Accelerează înainte.
  • down Accelerează înapoi

Preia controlul asupra telefericului şi transportă pasagerii la destinaţie în deplină siguranţă.

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer