Advertisement

  • move mouse = Flytta
  • left mouse button = Skjut
  • space Mini-karta

Bli den viktigaste piloten i rebellarmén och vinn över fiendernas arméer!

Buy Full Version Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer