Advertisement

  • up Hoppa
  • upup Dubbelhoppa
  • upupup Glid
  • space Skjut

There are 3 awards in SketchMan. View All Awards

  • Sketch Man Bronze
  • Sketch Man Silver
  • Sketch Man Gold

Se upp missdådare, här kommer Sketchman! Hoppa, dubbelhoppa, glid och skjut dig förbi horder av fiender och faror i detta spännande nya springspel!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer