Advertisement

  • move mouse Placera fällor
  • left mouse button Skjut

There are 3 awards in Siege Knight. View All Awards

  • Siege Knight Bronze
  • Siege Knight Silver
  • Siege Knight Gold

Ditt kungarike är belägrat! Alla sorters varelser står på tröskeln till ditt slott i denna unika version av tower defense-spel. Bygg upp ditt försvar, uppgradera dina trupper och krossa den onda fienden. Det är dags att ta tillbaka riket i Siege Knight!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer