Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Flytta
  • left mouse button Klicka för att släppa huvud

Matcha 3 eller fler huvuden för att rensa bort dem från brädet!

x
x
x

We have recently migrated our payment provider to improve your user experience.