Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • space Håll ned och släpp för att hoppa

Välj din häst och din ryttare och tävla i fyra utmanande nivåer i detta fantastiska 3D hästhoppningsspel.

x
x