Advertisement

  • arrows Push all the blue blocks onto the yellow spots

Hjälp Vincent att flytta alla blå klossar till de gula punkterna.

Buy Full Version Add Shove It to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer