Advertisement
Focus Mode
  • arrows Przesuń wszystkie niebieskie klocki na żółte pola

Pomóż Vincentowi przenieść wszystkie niebieskie klocki na żółte pola.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x