Advertisement

  • left mouse button Följ instruktionerna i spelet

There are 7 awards in Short History of the World. View All Awards

  • Boy Wonder
  • Educated Amateur
  • History Major
  • Time Genius
  • History of the World Bronze Award
  • History of the World Silver Award
  • History of the World Golden Award

Människan har bara funnits på jorden under en kort tid. Res genom tiden och ta an 36 utmaningar som mänskligheten har mött. Är du ett historiegeni?

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer