Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Följ instruktionerna i spelet

Människan har bara funnits på jorden under en kort tid. Res genom tiden och ta an 36 utmaningar som mänskligheten har mött. Är du ett historiegeni?

There are 7 awards in Short History of the World.

  • Boy Wonder
  • Educated Amateur
  • History Major
  • Time Genius
  • History of the World Bronze Award
  • History of the World Silver Award
  • History of the World Golden Award
View All Awards
x
x