Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right Ruch
  • up Skok
  • down Wykonaj czynność

Udaj się w podróż po labiryncie i sprawdź funkcję „zmiany”.

x
x