Focus Mode
  • left mouse button Välj bricka

Rensa brädet på stenbrickor genom att matcha lika brickor med varandra. Du kan bara ta bort brickor som inte har något brickor till vänster eller höger.

Advertisement
x
x