Ad
Focus Mode
  • left mouse button Wybierz kamień

Oczyść planszę z kamieni, znajdując pasujące pary, aby przejść do następnego poziomu. Możesz zdejmować tylko te kamienie, obok których nie ma innych kamieni z lewej lub z prawej.

Advertisement
x
x