Advertisement

  • move mouse Çizgi çekmek için tıkla ve sürükle

Köprüler, rampalar çizerek ve düşmanları kafese tıkarak mürekkeplerin sonraki seviyelere geçmesine yardım edin

Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer