Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Klicka och dra för att rita linjer

Hjälp bläckplumparna genom nivån. Bygg broar, ramper och lås in fiender.

x
x