Advertisement

  • move mouse Klicka och dra för att rita linjer

Hjälp bläckplumparna genom nivån. Bygg broar, ramper och lås in fiender.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer