Advertisement

  • A
    D
    Flytta
  • W
    Hoppa
  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut

Rädda de skadade soldaterna och ta tillbaka dem till lägret för vård. Du kan bara bära en soldat åt gången. Undvik bomber eller skjut dem för extra poäng.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer