Advertisement

  • move mouse Flytta
  • left mouse button Hoppa
  • left mouse button x2 Dubbelhopp

Fånga julklapparna när du åker över isen. Hoppa up för att fånga dem i luften, dubbelklicka för att hoppa extra högt.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer