Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button = Wystrzel prezenty

Pomóż Świętemu Mikołajowi rozesłać prezenty przy użyciu jego działa.

x
x