Advertisement
Focus Mode
  • space Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać styl, zwolnij, aby ustalić prędkość

Zbierz wystarczającą ilość gwiazdek w trzech skokach, aby przejść do następnego etapu.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x