Advertisement
Focus Mode
 • arrows Ruch
  Q
  W
  A
  S
  2
  Walka

Pokonaj renegatów, zanim oni pokonają Ciebie.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x