Ad
Advertisement
Focus Mode
  • arrows Sterowanie pojazdem shift Dopalacz

Ukończ osiem okrążeń na pierwszym miejscu, aby przejść do następnego etapu.

x
x