Advertisement

 • A
  D
  Spring
 • W
  Hoppa
 • move mouse Sikta
 • left mouse button Skjut

There are 3 awards in Run N Gun. View All Awards

 • Run N Gun Bronze
 • Run N Gun Silver
 • Run N Gun Gold

Utvecklad på rymdstationen H.A.D.E där de tillverkar "Humanoid Auto Defender & Exterminator", militärens bästa försvarsenheter. Sikta och skjut för att förstöra allt levande som kan utgöra ett hot!

Add Run N Gun to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer