Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • Z
    Serw lub ścięcie
    X
    Przytrzymaj, aby odbić piłkę, myszą sterując czerwonym kółkiem

Pierwsza drużyna, która zdobędzie 21 punktów, wygrywa (z przewagą co najmniej 2 punktów)

x
x