Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Fullständiga instruktioner i spelet

Förstör och riv byggnader tills det bara är grus kvar genom att använda kraftfulla sprängämnen & verktyg.

There are 3 awards in Rubble Trouble.

  • Rubble Trouble Gold
  • Rubble Trouble Silver
  • Rubble Trouble Bronze
View All Awards
x
x