Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Fullständiga instruktioner i spelet

Förstör och riv byggnader tills det bara är grus kvar genom att använda kraftfulla sprängämnen & verktyg.

There are 3 awards in Rubble Trouble.

  • Rubble Trouble Gold
  • Rubble Trouble Silver
  • Rubble Trouble Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x