Advertisement

  • left mouse button Fullständiga instruktioner i spelet

There are 3 awards in Rubble Trouble. View All Awards

  • Rubble Trouble Bronze
  • Rubble Trouble Silver
  • Rubble Trouble Gold

Förstör och riv byggnader tills det bara är grus kvar genom att använda kraftfulla sprängämnen & verktyg.

Add Rubble Trouble to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer