Advertisement

  • left mouse button Fullständiga instruktioner i spelet

There are 3 awards in Rubble Trouble Tokyo. View All Awards

  • Rubble Trouble Tokyo Bronze
  • Rubble Trouble Tokyo Silver
  • Rubble Trouble Tokyo Gold

Förstör och riv byggnader tills det bara är grus kvar genom att använda kraftfulla sprängämnen & verktyg. Nu i Tokyo!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer