Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Pełne sterowanie w grze

Tym razem nasza ekipa rozbiórkowa przenosi się w chłodniejsze rejony. Nie pozwól, by silniki zamarzły - czas zrównać miasto z ziemią. Za pomocą ładunków wybuchowych i fachowego sprzętu zmień budynki w sterty gruzu. Witamy w Moskwie!

There are 3 awards in Rubble Trouble Moscow.

  • Rubble Trouble Moscow Bronze
  •  Rubble Trouble Moscow Silver
  • Rubble Trouble Moscow Gold
View All Awards
x
x