Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • space Använd arm

Använd din bioniska arm för att försvara din robot från bråkiga bubblor.

There are 3 awards in Robo Pop.

  • Robo Pop Gold
  • Robo Pop Silver
  • Robo Pop Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x