Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • wasd / arrows Flytta
  • left mouse button Skjut
  • Q
    In/Ut ur fordon

Utsänd på ett enmansuppdrag för göra räd i de tungt rustade fiendebaserna. Floderna är deras svaghet i deras försvar, använd det till din fördel!

There are 3 awards in River Raider.

  • River Raider Bronze
  • River Raider Silver
  • River Raider Gold
View All Awards
x
x