Advertisement

  • wasd / arrows Flytta
  • left mouse button Skjut
  • Q
    In/Ut ur fordon

There are 3 awards in River Raider. View All Awards

  • River Raider Bronze
  • River Raider Silver
  • River Raider Gold

Utsänd på ett enmansuppdrag för göra räd i de tungt rustade fiendebaserna. Floderna är deras svaghet i deras försvar, använd det till din fördel!

Add River Raider to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer