Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • wasd / arrows Mută
  • left mouse button Trage
  • Q
    Acţionează

Eşti trimis în misiune de unul singur pentru a ataca bazele bine păzite ale adversarului. Există totuşi un punct slab în apărarea lor, foloseşte râurile ca punct de intrare!

There are 3 awards in River Raider.

  • River Raider Bronze
  • River Raider Silver
  • River Raider Gold
View All Awards
x
x