Advertisement
Focus Mode
  • wasd / arrows Ruch
  • left mouse button Strzał
  • Q
    Wykonaj czynność

Wyruszasz na samotną misję, której celem jest zniszczenie pilnie strzeżonych baz wroga. Atakuj od strony rzeki, gdzie linia obrony jest najsłabsza!

There are 3 awards in River Raider.

  • River Raider Bronze
  • River Raider Silver
  • River Raider Gold

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x