Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut
  • X
    Byt vapen
  • space Flyganfall

Kriget har spridit sig till floden så gör dig redo att genomföra uppdraget River assault mot milisen i denna intensiva strid. Skjut alla fiender som försöker ta din båt och om striden eskalerar, kalla in förstärkningar för att vinna spelet.

There are 3 awards in River Assault.

  • River Assault Bronze
  • River Assault Silver
  • River Assault Gold
View All Awards
x
x