Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Sikta och släpp för att skjuta

Skjut brickorna så att de stannar i motsvarande ring.

x
x