Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Aruncă bile la ţintă.

Activează inelele de pe grilă cu bile de aceeaşi culoare!

x
x