Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Flytta
  • S
    Lyft låda

Hämta kakan och ge den till din herre. Med [S] kan du vända samtidigt som du håller en låda och med [X] kan du backa.

There are 3 awards in R.I.F.T..

  • R.I.F.T. Bronze
  • R.I.F.T. Silver
  • R.I.F.T. Gold
View All Awards
x
x