Advertisement

Activity

  • arrows Flytta
  • S
    Lyft låda

There are 3 awards in R.I.F.T.. View All Awards

  • R.I.F.T. Bronze
  • R.I.F.T. Silver
  • R.I.F.T. Gold

Hämta kakan och ge den till din herre. Med [S] kan du vända samtidigt som du håller en låda och med [X] kan du backa.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer