Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Mozgatás
  • S
    Megfogja a dobozt

Gyűjtsd össze a sütiket mindegyik szinten, aztán vidd el szeretett gazdádnak! A nyilak segítségével mozoghatsz, az [S] vagy [X] billentyűkkel pedig megfoghatod a dobozokat. Az [S] gomb lehetővé teszi, hogy megfordulj, miközben a fogod a dobozt, az [X] billentyűvel pedig hátrafelé mehetsz.

There are 3 awards in R.I.F.T..

  • R.I.F.T. Bronze
  • R.I.F.T. Silver
  • R.I.F.T. Gold
View All Awards
x
x