Advertisement

  • move mouse Styr
  • left mouse button Håll för att släppa bomb

There are 3 awards in Retroshoot 360. View All Awards

  • Retroshoot 360 Bronze Award
  • Retroshoot 360 Silver Award
  • Retroshoot 360 Gold Award

Förinta de återstående retronauterna som försöker förstöra jorden. Använd ESMU-teknologin vist för att vinna kampen om mänskligheten.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer