Advertisement
Focus Mode
  • left right Flytta vagnen och svinga rep
  • down Kasta ut rep
  • up Håva in

Hitta lyckan och rensa din plätt på guld innan tiden rinner ut och guldrushen börjar!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x