Advertisement

  • left right Flytta vagnen och svinga rep
  • down Kasta ut rep
  • up Håva in

Hitta lyckan och rensa din plätt på guld innan tiden rinner ut och guldrushen börjar!

Add Reel Gold to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer