Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Skjut
  • move mouse Sikta
  • arrows Flytta
  • wasd Flytta
  • G
    Välj granat

Det finns bara en regel. The Red Code: förstör allt som lever på den infesterade planeten.

There are 3 awards in Red Code 3.

  • Red Code 3 Bronze
  • Red Code 3 Silver
  • Red Code 3 Gold
View All Awards
x
x