Advertisement

  • left mouse button Skjut
  • move mouse Sikta
  • arrows Flytta
  • wasd Flytta
  • G
    Välj granat

There are 3 awards in Red Code 3. View All Awards

  • Red Code 3 Bronze
  • Red Code 3 Silver
  • Red Code 3 Gold

Det finns bara en regel. The Red Code: förstör allt som lever på den infesterade planeten.

Add Red Code 3 to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer