Advertisement

  • left mouse button Trage
  • move mouse Ţinteşte
  • arrows Mută
  • wasd Mută
  • G
    Altă armă

There are 3 awards in Red Code 3. View All Awards

  • Red Code 3 Bronze
  • Red Code 3 Silver
  • Red Code 3 Gold

Există un singur cod. Red Code: Distruge tot ce trăieşte pe această planetă infestată.

Add Red Code 3 to Your Website Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer