Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Trage
  • move mouse Ţinteşte
  • arrows Mută
  • wasd Mută
  • G
    Altă armă

Există un singur cod. Red Code: Distruge tot ce trăieşte pe această planetă infestată.

There are 3 awards in Red Code 3.

  • Red Code 3 Gold
  • Red Code 3 Silver
  • Red Code 3 Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x