Advertisement

Ad
  • left mouse button Strzał
  • move mouse Celowanie
  • arrows Ruch
  • wasd Ruch
  • G
    Broń dodatkowa

There are 3 awards in Red Code 3. View All Awards

  • Red Code 3 Bronze
  • Red Code 3 Silver
  • Red Code 3 Gold

Oczyść tę zainfekowaną planetę ze wszystkiego, co chodzi po jej zanieczyszczonej powierzchni.

Add Red Code 3 to Your Website Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer