Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Strzał
  • move mouse Celowanie
  • arrows Ruch
  • wasd Ruch
  • G
    Broń dodatkowa

Oczyść tę zainfekowaną planetę ze wszystkiego, co chodzi po jej zanieczyszczonej powierzchni.

There are 3 awards in Red Code 3.

  • Red Code 3 Bronze
  • Red Code 3 Silver
  • Red Code 3 Gold
View All Awards
x
x