Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • space Hoppa

Aktivera hissar och plattformar genom att samla likadant färgade bollar. Samla guldet för att nå nästa nivå.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x