Advertisement
Focus Mode
  • arrows Ruch space Skok

Włączaj windy i platformy, zbierając odpowiadające im kolorowe kule. Zbierz złoto, aby ukończyć poziom.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x