Advertisement

  • left mouse button Placera ost

There are 3 awards in Rat Fishing. View All Awards

  • Rat Fishing Bronze
  • Rat Fishing Silver
  • Rat Fishing Gold

Råttfiske är den nya trenden i en stad som är full av råttinvasionen. Kalla på skadedjursbekämpningen för att strategiskt placera ut några starkt luktande ostar och leda dem tillbaka till kloakerna i detta utmanande råttfångarspel.

Add Rat Fishing to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer