Focus Mode
  • left mouse button Placera ost

Råttfiske är den nya trenden i en stad som är full av råttinvasionen. Kalla på skadedjursbekämpningen för att strategiskt placera ut några starkt luktande ostar och leda dem tillbaka till kloakerna i detta utmanande råttfångarspel.

There are 3 awards in Rat Fishing.

  • Rat Fishing Bronze
  • Rat Fishing Silver
  • Rat Fishing Gold
View All Awards
Advertisement
x
x